Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nemen we de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  •  MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

bron: MVO Nederland

We werken bijvoorbeeld millieubewust: afvalstoffen worden op de bouwplaats gesorteerd en meteen afgevoerd. Daarna wordt het afval op milieuvriendelijke wijze verwerkt. Ook het feit dat we voornamelijk regionaal werken, is een bewuste keuze. Door minder kilometers te maken, wordt het milieu minder belast.